Kungsplan Trafikskola

Alkohol- & drogpolicy

Policy alkohol och droger

Inom förarutbildningen utgör nykterhet och drogfrihet grundläggande pelare. Vårt åtagande på trafikskolan sträcker sig bortom att endast försäkra uppdragsgivare, elever, handledare och personal om en drogfri miljö i trafiken. Vi strävar även mot att vara pionjärer i att påverka unga trafikanters attityder gentemot alkohol och droger. Detta dokument utgör vår vägledning i detta arbete och omfattar hela trafikskolans personal samt alla som är kontrakterade med skolan.

Målsättningar i undervisningen:

– Vår strävan är att garantera såväl kunder som personal en trafikutbildning som är helt fri från närvaron av alkohol och andra droger.

– Under sin tid på trafikskolan erbjuds våra kunder utbildning om hur alkohol och andra droger påverkar trafiksäkerheten, med syfte att de, baserat på denna kunskap, själva kan fatta aktiva beslut i frågan.

Krav som Kungsplan trafikskola ställer på personal och kunder:

– Berusning eller påverkan av alkohol eller droger är inte tillåten vid deltagande i undervisning eller arbete.

– Vid användning av läkemedel eller andra substanser som kan misstänkas påverka prestanda bör detta meddelas till företagsledningen.

– All personal och kunder som är engagerade i trafikskolans verksamhet ska medverka vid provtagning enligt de rutiner som fastställts av företagsledningen.

Rutiner för användning av alkolås/alkomätare:

– Samtliga övningsbilar är utrustade med alkolås/alkomätare.

– All personal testas minst en gång om dagen.

– Kunder testas före varje körlektion.

– Vid positivt testresultat inför en körlektion avbryts lektionen och kunden debiteras enligt fullt pris.

Hjälp som erbjuds:

– Kund som bryter mot trafikskolans krav kommer att erbjudas information om var de kan få hjälp för eventuellt missbruk.

– Anställda som misstänks eller konstateras bryta mot företagets krav erbjuds stöd för eventuellt missbruk.

Genom denna policy strävar vi efter att skapa en säker och ansvarsfull miljö i trafikskolan, där nykterhet och drogfrihet inte bara är krav utan också en grundläggande princip för vårt gemensamma engagemang för trafiksäkerhet.